Υπηρεσίες

Η Alconsoft προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας την επαγγελματική εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία τόσο των στελεχών της όσο και των συνεργατών της. Στόχος της εταιρείας είναι η προσφορά άριστης ποιότητας υπηρεσιών για την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Οι προτεινόμενες λύσεις υπηρεσιών της Alconsoft χαρακτηρίζονται από την ολοκληρωμένη τους στρατηγική προσέγγιση και την άρτια μεθοδολογία τους. Συγκεκριμένα:

Η Alconsoft παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής:

  • Ανάλυση, σχεδίαση και οργάνωση
  • Αξιολόγηση υπαρχόντων συστημάτων και προτάσεις επέκτασης τους
  • Διαχείριση, ανάλυση και σχεδιασμό δικτύων δεδομένων και εφαρμογών
  • Μετάβαση σε νέα συστήματα, μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών

Με το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και τις στρατηγικές της συμμαχίες, παρέχει επίσης υπηρεσίες για την οργάνωση:

  • συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου
  • e-business
  • κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα
  • ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων κ.α.

Τέλος, η Alconsoft ως παραγωγός λογισμικού αναλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κατά παραγγελία, αναλύοντας τις ανάγκες, σχεδιάζοντας λύσεις και χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα και κατάλληλα για το συγκεκριμένο έργο εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.