Συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης

Όλα τα προϊόντα της ALCONSOFT υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο την άριστη αξιοποίηση τους από τους τελικούς χρήστες. Κατ’ αρχήν τα προγράμματα καλύπτονται από δωρεάν εξαμηνιαία σύμβαση υποστήριξης-συντήρησης η οποία περιλαμβάνει:

 • δωρεάν εκπαίδευση 2 ατόμων,
 • δωρεάν υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας μας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 πμ έως 5:00 μμ.,
 • δωρεάν ενημέρωση με τυχόν νέες releases.
   

Η επέκταση της δωρεάν υποστήριξης-συντήρησης και μετά τους έξι πρώτους μήνες γίνεται με την υπογραφή σύμβασης συντήρησης η οποία περιλαμβάνει:

 • άμεση δωρεάν αναβάθμιση σε όλες τις ανανεώσεις (releases-updates) και ενημερώσεις των βιβλιοθηκών μέσω της ιστοσελίδας μας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση έναντι πελατών χωρίς σύμβαση,
 • έκπτωση 30% στις τιμές του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών (επανεκπαίδευση, σχεδίαση εκτυπώσεων κλπ.),
 • υποστήριξη μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 πμ έως 5:00 μμ