Παρουσιάσεις προϊόντων

Η ALCONSOFT διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάσεις των προγραμμάτων της. Προκειμένου να κλείσετε θέση για συμμετοχή σε κάποια από τις επόμενες παρουσιάσεις παρακαλούμε να το δηλώσετε μέσω του συνδέσμου ‘Αίτηση για παρουσίαση’.

Εάν βρίσκεσθε εκτός Αττικής υπάρχει δυνατότητα on-line παρουσίασης μέσω internet.