Υποστήριξη

Γενική Υποστήριξη πελατών
Τεχνική υποστήριξη
Τρέχουσες εκδόσεις
Άδεια τελικού χρήστη
Ερωτήσεις αδειών χρήσης
 

Γενική Υποστήριξη πελατών

Εάν χρειάζεσθε διευκρινήσεις για τον τρόπο προμήθειας, απογραφής και αδειοδότησης του λογισμικού της ALCONSOFT ή έχετε οποιεσδήποτε μη τεχνικού περιεχομένου ερωτήσεις, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα πωλήσεων στη διεύθυνση sales@alconsoft.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση τεχνικού περιεχομένου σε σχέση με την χρήση του λογισμικού μας, σας συνιστούμε να δείτε πρώτα τις ήδη υπάρχουσες απαντήσεις στη θέση Συχνές ερωτήσεις (FAQ). Εάν δεν μπορέσετε να βρείτε την κατάλληλη απάντηση εκεί παρακαλούμε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα υποστήριξης στη διεύθυνση support@alconsoft.gr . Όλες οι ερωτήσεις σας καταχωρούνται και δίνονται για επεξεργασία στην ομάδα της υποστήριξης της ALCONSOFT. 

Τρέχουσες εκδόσεις

ConstrAXION     Έκδοση 8.300.000    Ημερομηνία   25/6/2020
ExtrAXION         Έκδοση 6.2.3.20       Ημερομηνία   19/6/2020

Για να δείτε τι έκδοση έχετε εγκατεστημένη στο σύστημα σας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  • Επιλέξτε Βοήθεια από το κεντρικό μενού
  • Επιλέξτε Πληροφορίες για το Πρόγραμμα (πχ ALCONSOFT ConstrAXION)
  • Δείτε στο πάνω μέρος του παράθυρου δεξιά από το όνομα του προγράμματος τον αριθμό της έκδοσης μέσα σε παρένθεση

Άδεια τελικού χρήστη

Η άδεια χρήσης τελικού χρήστη περιγράφει αναλυτικά τους όρους χρήσης και αδειοδότησης των προϊόντων μας. Όταν εγκαθιστάτε ένα προϊόν λογισμικού της ALCONSOFT σας ζητείται να αποδεχτείτε τους όρους της άδειας αυτής. Αν δεν κάνετε αποδεκτούς τους όρους της άδειας χρήσης, η εγκατάσταση θα διακοπεί και θα πρέπει να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού μας από τον υπολογιστή σας. Εάν αποδεχτείτε την άδεια χρήσης, θα πρέπει να τηρήσετε όλους τους όρους της για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας. Για να δείτε την άδεια χρήσης πριν προβείτε στην αγορά του λογισμικού επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για τους όρους των αδειών χρήσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@alconsoft.gr

Ερωτήσεις αδειών χρήσης 

Οι όροι χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Η άδεια χρήσης κάθε προϊόντος που παράγουμε εμφανίζεται πριν το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας είτε πρόκειται για δοκιμαστική είτε κανονική έκδοση. Εάν επιθυμείτε να δείτε ένα δείγμα τέτοιας άδειας χρήσης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο Άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Παρ’ όλον ότι οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις που φαίνονται πιο κάτω σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστούν τους όρους που αναγράφονται στις άδειες χρήσης, ελπίζουμε ότι θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα το περιεχόμενο τους. Σε κάθε περίπτωση εάν έχετε ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Μπορώ να εγκαταστήσω το λογισμικό σε κεντρικό υπολογιστή (Server) και να το «τρέχω» από τον υπολογιστή μου μέσω δικτύου;

Ναι. Δε χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα και τοπικά. Απλά δημιουργείστε μια συντόμευση (shortcut) στον υπολογιστή σας που να «δείχνει» στο εκτελέσιμο αρχείο που βρίσκεται στον κεντρικό υπολογιστή.

  • Η άδεια χρήσης του λογισμικού είναι ανά υπολογιστή;

Όχι υποχρεωτικά. Τα προγράμματα προσφέρονται με δύο εναλλακτικούς τρόπους αδειοδότησης: 

  1. Προμήθεια αδειών για συγκεκριμένους Η/Υ (named users) Αφορά χρήστες που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν και εκτός του εταιρικού δικτύου (standalone) με την Βάση Δεδομένων (ΒΔ) εγκατεστημένη στον υπολογιστή τους
  2. Προμήθεια αδειών για συγκεκριμένο αριθμό χρηστών, που θα χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ταυτόχρονα (concurrent users) Αφορά δικτυακές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του οργανισμού και ο μέγιστος αριθμός χρηστών -που επιτρέπεται να εργάζονται ταυτόχρονα- περιορίζεται από τον αριθμό αδειών, που έχουν αγορασθεί. Η ΒΔ του προγράμματος είναι εγκατεστημένη μόνο σε κεντρικό υπολογιστή.
  • Μπορώ να τρέξω το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή (Server) από οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου;

Μόνο αν έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αδειοδότησης ταυτόχρονων χρηστών (concurrent users)

  • Μπορώ να συνεχίσω να χρησιμοποιώ το λογισμικό του οποίου η σύμβαση συντήρησης – υποστήριξης λήγει και αποφασίσω να μην προβώ στην ανανέωση της;

Βεβαίως. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας, για τα οποία έχετε προμηθευτεί τις αντίστοιχες άδειες χρήσης, για όσο χρόνο επιθυμείτε. Απλά, όταν μια σύμβαση συντήρησης – υποστήριξης λήγει τούτο σημαίνει ότι δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις ανανεώσεις του λογισμικού (releases & updates) που κυκλοφορούν.