Πληροφορίες για την εταιρεία

Η Alconsoft ιδρύθηκε το 2005 με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και λύσεων λογισμικού, που βασίζονται και εκμεταλλεύονται τεχνολογίες αιχμής (όπως broadband internet, mobile, web services) και που συμβάλλουν στην εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Συγκεκριμένα, η Alconsoft προωθεί λύσεις λογισμικού για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς μελέτης, κατασκευής και συντήρησης τεχνικών έργων.
Η Alconsoft, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, καινοτομεί προσφέροντας αναβαθμισμένα προϊόντα που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Τα προϊόντα της Alconsoft με τον τρόπο αυτό διαφοροποιούνται από αντίστοιχα άλλων ελληνικών εταιρειών, που απλά καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των χρηστών.
Τα ιδρυτικά στελέχη και μέτοχοι της Alconsoft δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο για περισσότερο από 30 χρόνια και έχουν βαθιά γνώση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της αγοράς αυτής. Παρακολουθούν από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αντίστοιχες λύσεις που προσφέρονται διεθνώς, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας «state of the art» προϊόντα. Παράλληλα, έχουν οικοδομήσει συνεργασίες με πολλές τεχνικές εταιρείες, οι οποίες εκθέτουν τις ανάγκες τους και αξιολογούν τις προτεινόμενες λύσεις της Alconsoft.                Ισολογισμός 2014    Ισολογισμός 2013    Ισολογισμός 2012 σελ 1   Ισολογισμός 2012 σελ 2     

Έρευνα & Ανάπτυξη (R & D) 

Οι εφαρμογές της Alconsoft λειτουργούν σε περιβάλλον MS Windows και βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες και εργαλεία της Microsoft και της Embarcadero (Borland), καθώς και σε μια σειρά από εξειδικευμένες βιβλιοθήκες αναπτυγμένες από την Alconsoft ή άλλους κατασκευαστές λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται γοργός ρυθμός παραγωγής και εξασφαλίζεται αξιοπιστία και υψηλή λειτουργικότητα.