Ευκαιρίες εργασίας
 

Η Alconsoft:

 • Επιθυμεί τη συνεργασία με στελέχη που έχουν διάθεση για δημιουργία και γνώση, ομαδικό πνεύμα, άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και ανταποκρίνονται θετικά στις προκλήσεις της εργασίας τους
 • Έχει δημιουργήσει ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον, όπου αναγνωρίζονται οι ικανότητες και η προσφορά όλων
 • Παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα και την απόδοση
 • Προσφέρει εκπαίδευση σε προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάχυση της γνώσης μέσα στην εταιρεία
 • Παρέχει ευκαιρίες και κίνητρα για ανέλιξη και ανταμοιβή της δημιουργικότητας

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Alconsoft αναζητεί συνεργάτες για τη στελέχωση των παρακάτω τμημάτων:

Γενικές προϋποθέσεις

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

Επικοινωνία

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Alconsoft, στείλτε μας ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, σημειώνοντας τον κωδικό θέσης στη διεύθυνση e-mail: jobs@alconsoft.gr
 
Τμήμα Ανάπτυξης
Θέση: Μηχανικοί Πληροφορικής (κωδ. SWENG 01)
Αντικείμενο: Ανάπτυξη λογισμικού.
Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται:

 • το πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ σε Τομέα Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών
 • η εμπειρία σε ανάπτυξη web, mobile εφαρμογών σε περιβάλλον .NET
 • η προϋπηρεσία 2 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού

Είναι επιθυμητή η εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Delphi, .Net και MS SQL Server.

Τμήμα Πωλήσεων

Θέση: Υπεύθυνος ανάπτυξης εξαγωγών (κωδ. EXPRTMNGR 01)

Αντικείμενο: Η αποστολή του υπευθύνου ανάπτυξης εξαγωγών είναι ο εντοπισμός των κατάλληλων εταιριών-συνεργατών στις κατάλληλες περιοχές για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων. Αγορές στόχος: οπουδήποτε εκτός Ελλάδας και Κύπρου, όπου υπάρχουν ευκαιρίες διείσδυσης.

 • Παρακολούθηση και τακτική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες του εξωτερικού
 • Εντοπισμός, διαπραγμάτευση, συμφωνία και εκπαίδευση των διανομέων/συνεργατών 
 • Οικοδόμηση του brand name με στόχο την κερδοφορία και τη συνέχιση της
 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της αγοράς κάθε χώρας για λογισμικό κοστολόγησης έργων
 • Παροχή υποστήριξης στους διανομείς/συνεργάτες για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων 
 • Εργασία από το σπίτι-γραφείο με δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται: 

 • Άριστη γνώση Αγγλικής με επιθυμητές επιπλέον γλώσσες
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητα στην ανάπτυξη διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Επιθυμητή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων
 • Δυναμική προσωπικότητα με έμφαση  στο αποτελέσματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

 

Θέση: Account Managers (κωδ. ACMNGRS 01)
Αντικείμενο: Προώθηση πακέτων και λύσεων λογισμικού στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται:

 • το πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ μηχανικού ή πληροφορικής ή οικονομικών
 • η ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • η άνεση στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
 • οι αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
 • η διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
 • η ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • η επιμονή για την επίτευξη υψηλών στόχων
 • το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • οι άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Είναι επιθυμητή η εμπειρία στην προώθηση πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και η γνώση της αγοράς των τεχνικών εταιρειών.

Τμήμα Υποστήριξης
Θέση: Υπεύθυνοι Υποστήριξης Εφαρμογών (κωδ. SUPP 01)
Αντικείμενο: Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση πελατών στα προγράμματα της εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται:

 • το πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ κατά προτίμηση μηχανικού
 • η άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • η διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
 • η απόλυτη υπευθυνότητα
 • η ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης

Είναι επιθυμητή η εμπειρία σε υποστήριξη πελατών ή σε χρήση εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης έργων.