Ενημερωτικά έντυπα

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο ExtrAXION 

Διαφημιστικό φυλλάδιο σε μορφή pdf

     
ExtrAXION τεχνικά χαρακτηριστικά 

Φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών

     
ExtrAXION ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αναλυτικός πίνακας δυνατοτήτων των εκδόσεων Std, Pro

     
Ενημερωτικό φυλλάδιο ExtrAXION_Pro  

Δυνατότητες έκδοσης Pro