Δείτε τα βίντεο του ConstrAXION

 • Demo Κοστολόγηση 

  Βίντεο παρουσίασης

  Εμφάνιση
 • Demo Πιστοποιήσεις 

  Βίντεο παρουσίασης

  Εμφάνιση
 • Demo Επιμετρήσεις 

  Βίντεο παρουσίασης

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Περιβάλλον Λειτουργίας 

  1. Εξοικείωση με το περιβάλλον λειτουργίας

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Έργα - Δομικά Στοιχεία 

  2. Γενικά περί έργων και δομικών στοιχείων

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Προϋπολογισμός 

  3. Καταχώριση προϋπολογισμού

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Επιμετρήσεις - Δομή 

  4. Γενικά περί επιμετρήσεων

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Επιμετρήσεις - Πίνακες 

  5. Γενικά περί πινάκων επιμετρήσεων

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Επιμετρήσεις - Σύνθετα Φύλλα 

  6. Επιμέτρηση με χρήση σύνθετου επιμετρητικού φύλλου

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Εργαλείο Σχεδίασης 

  7. Εξοικείωση με εργαλείο σχεδίασης

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Βιβλιοθήκη - Γενικά 

  8. Γενικά περί βιβλιοθήκης

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Βιβλιοθήκη - Νέο Σχήμα 

  9. Δημιουργία νέου σχήματος στη βιβλιοθήκη

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Εργαλεία 

  10. Δυνατότητες μενού Εργαλεία

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Εξαγωγές-Tab μετρήσεις 

  11. Δυνατότητες εξαγωγής σε Excel κλπ.

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Εισαγωγή εικόνας σε επιμετρητικό φύλλο 

  12. Εισαγωγή εικόνας σε επιμετρητικό φύλλο

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Μεταβλητές-παράμετροι επιμετρήσεων 

  13. Καταχώριση μεταβλητών και παραμέτρων στις επιμετρήσεις

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Γενικές παράμετροι σχημάτων επιμετρήσεων 

  14. Γενικές παράμετροι σχημάτων επιμετρήσεων

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Τύπος και επιλογές κελιών πρότυπου πίνακα 

  15. Τύπος και επιλογές κελιών πρότυπου πίνακα

  Εμφάνιση
 • Μάθημα-Λοιπές εκτυπώσεις επιμετρήσεων 

  16. Λοιπές εκτυπώσεις επιμετρήσεων

  Εμφάνιση